Klachten procedure

Het indienen van een klacht

Dien je klacht zo spoedig mogelijk per e-mail in via: info@brontrainingen.nl

De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de training die je volgt of hebt gevolgd, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht. 

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Bron Trainingen registreert de klacht en je ontvangt binnen vier werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Je klacht wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld door een medewerker, die zelf niet bij de gedraging die tot de klacht heeft geleid betrokken was Tijdens de behandeling van de klacht zoeken we afstemming met degene die vanuit Bron trainingen betrokken is bij de klacht. Hierna wordt een beslissing genomen over je klacht en hierover word je geïnformeerd.

Een klacht wordt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan word je hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat we samen niet tot een oplossing van de klacht kunnen komen. Je klacht kan dan worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is dan bindend voor beide partijen. Een afgehandelde klacht wordt door ons gedurende 1 jaar bewaard.

Niet in behandeling nemen van een klacht

Bron Trainingen hoeft je klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan 6 maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Bron Trainingen hoeft je klacht niet in behandeling te nemen als deze handelt over een gebeurtenis die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd.

Als je klacht niet in behandeling wordt genomen dan ontvang je hierover uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk bericht. 

Inwerkingtreding

Deze klachtbehandeling treedt in werking op 1 maart 2022, alle binnen Bron Trainingen, geldende betreffende richtlijnen voor de behandeling van klachten worden tegelijkertijd ingetrokken. 

Bron Trainingen is via de NRTO aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Klachten van zakelijke klanten worden behandeld door de Commissie Kwaliteitshandhaving van de NRTO. 


Zwolle, 1 maart 2022, Directie Bron Trainingen